Disclaimer voor liposucties.be

De informatie op deze website (liposucties.be) is enkel bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie die liposucties.be bevat up-to-date en correct te houden, bieden we geen garantie of waarborg, direct of indirect, van welke aard ook betreffende de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, produkten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor eender welke doeleinden.
Indien u betrouwt op de informatie gegeven door liposucties.be is dat volledig op uw eigen risico.

In geen enkel geval zullen wij verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade of verlies van van welke aard ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot verlies, schade, letsels, verminking, fysieke ongemakken of om het even welke schade of verlies tengevolge van schade of verlies voortvloeiende uit of in verband met het gebruik van deze website en/of de informatie die er op wordt weergegeven.

Via deze website kunt u door middel van links naar andere websites navigeren die niet onder de controle vallen van liposucties.be. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van om het even welke link houdt niet noodzakelijkerwijze een aanbeveling in of instemming met de meningen en/of informatie die er wordt weergegeven.

Elke inspanning wordt geleverd om de website beschikbaar en draaiende te houden. Niettegenstaande zal liposucties.be niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen gesteld worden als de website tijdelijk niet beschikbaar is door redenen van overmacht.

We behouden ons het recht voor om de site met haar inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaandelijke aankondiging en zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele gevolgen van deze wijzigingen en/of stopzetting.

We behouden ons het recht voor om deze vrijwaring te wijzigen zonder voorafgaandelijke aankondiging, deze vrijwaring is van toepassing op en bereikbaar vanop elke pagina van deze website en u wordt geacht deze te lezen en er mee akkoord te gaan alvorens de informatie van de website te gebruiken.